Somatik melezleme nedir ?

Aycennet

Global Mod
Global Mod
Somatik melezleme, bir cift tarafl klonal olarak tanmlanan, cogu zaman kucuk bir genetik cesitliligin meydana getirdigi, bir hucre icindeki genomun farkllasmas surecidir. Bu, genotipi korurken fenotipi degistirir. Somatik melezleme, kanser veya diger hastalklarn olusumunda onemli bir rol oynayabilir. Bu makalede, somatik melezlemeyi neyin olusturdugu, neden olustugu ve nasl olustugu hakknda ayrntl olarak acklanacaktr.

Neden Somatik Melezleme Olusur?

Somatik melezleme, hucrenin icindeki genomda meydana gelen mutasyonlara bagl olarak meydana gelir. Bu mutasyonlar, hucre bolunmesi srasnda olusan hatalar, yabanc maddelerin etkisi veya cevresel faktorler nedeniyle ortaya ckabilir. Bir hucredeki bu mutasyonlar, normal kopyalarnn kontrolunden cok farkl olabilir ve hucrenin fonksiyonlarn degistirebilir. Somatik melezleme, genetik cesitliligin meydana getirdigi bir surec oldugundan, her hucrenin genetik ozellikleri, cevresel etkilerden veya bagsklk sisteminden etkilenebilir.

Nasl Somatik Melezleme Olusur?

Somatik melezleme, hucrelerin klonlanmas srasnda olusan hatalar nedeniyle meydana gelir. Hucreler, bolunme srasnda olusan bu hatalarla kendilerini klonladklarndan, klonlanms hucrelerin genetik ozellikleri farkl olabilir. Hucreler bolunme srasnda melezleme olustururken, ayn hucrenin diger hucreler tarafndan cogaltlmasn engelleyebilir. Bu, hucrelerin genetik cesitliligi icin onemli bir mekanizmadr.

Somatik Melezlemeye Neden Olan Faktorler

Somatik melezleme, cevresel faktorler, yabanc maddeler veya hucre bolunmesi srasnda olusan hatalar nedeniyle meydana gelebilir. Cevresel faktorler, hucre cogalmas srasnda olusan hatalarn saysn artrabilir. Yabanc maddeler, hucrelerin genetik ozelliklerini etkileyebilir ve somatik melezlemeyi kolaylastrabilir. Hucre bolunmesi srasnda olusan hatalar, DNA'nn kopyalanmas veya duzenlenmesinde hata yapmaya neden olabilir.